วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2552

240. Posterior wall myocardial infarction

ชาย 48 ปี บอกว่าเคยทำบอลลูนเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีบ 8 เดือนก่อน ครั้งนี้มาด้วยเจ็บอกซ้ายและกรามซ้าย 1 ชม. ก่อน Trop-T: negative, EKG ดังนี้ คิดถึงอะไร
Posterior wall myocardial infarction: Posterior chest leads [ EKG V7-9] บริเวณ scapula ซึ่งเป็น mirror image ของ septal leads (V1-V3) จะช่วย detect posterior wall MI และเป็นการวินิจฉัยที่สมบูรณ์ โดยอาจจะเกิดร่วมกับ inferior wall หรือ lateral wall หรือไม่ก็ได้ (Left circumflex coronary artery (LCX) และแขนงเลี้ยง posterolateral wall ส่วน Right coronary artery (RCA) เลี้ยง right ventricle, inferior และ true posterior walls รวมทั้ง 1/3 ทางด้านหลังของ septum)
EKG ใน standard lead อื่นๆ: 
-ST depression ตั้งแต่ 1 mm in V1-V3 
-Tall R in V1 or V2 
-Tall, upright T wave in V1 or V2
(ส่วน Right ventricular MI จะพบ ST elevation in V4R-V6R ซึ่งก็เป็น lead ที่ต้องทำเพิ่มจาก standard 12 lead เช่นกัน)

2 ความคิดเห็น:

 1. Acute posterior wall MI แล้วมาเร็ว trop T ยังไม่ขึ้น(ปกติ troponin นี่ spec and sense ดี ตัวที่ดีกว่าน่าจะเป็น Trop I แต่ข้อเสียคือมัน Low sensitivity in very
  early phase of MI < 6 h after
  symptom onset)
  อาจต้องเจาะ CKMB ,CPK ช่วย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ28/12/52 13:49

  RV infarction , large infarction รึเปล่าคะ ^_^

  ตอบลบ