วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2552

224. Chronic dermatitis/Secondary skin lesion

หญิง 75 ปี underlying asthma ผื่นเรื้อรังที่ขา 2 ข้างหลายเดือน ไม่มีหนอง ขอDx. Rx.

ดูแล้วเข้าได้กับ Secondary skin lesion คือมีการเปลี่ยนสภาพไปแล้ว โดยพบมี Crust, lichenification, hyperpigmentation, hyperkeratosis อยู่ในกลุ่ม chronic dermatitis
ให้การรักษาแบบ chronic dermatitis ดังความเห็นที่ส่งมา

1 ความคิดเห็น:

  1. น่า เป็น chronic eczema ,endogenous cause แต่ไม่แน่ใจว่า
    subgroup เป็น stasis eczema หรือ atopic eczema ธรรมดา

    แต่การรักษาก็ ใช้ moderate to hign potency steroid รูป cream หรือ oilment จะติดกับ lesion ดีกว่า ร่วมกับ 5-10%salicylic cream ทาลอกขุย

    ตอบลบ