วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552

204. Insulin sliding scale

เรามักตั้ง Regular insulin sliding scale แต่ลืมให้ basal insulin ซึ่งปกติ ความต้องการ insulin ใน DM จะแบ่งเป็น 3 ส่วน
1. Basal insulin คือเป็น insulin ที่ maintian ในร่างกายตลอดเวลา เพื่อยับยั้ง lipolysis aminolysis ๆ เป็นต้น ถือเป็นภาวะ resistance ของแต่ละคนอยู่แล้วที่มีไม่เท่ากัน ถ้าใครใช้ insulin มากกว่า 80 U/day ก็ถือว่า high insulin resistance
2. Nutritional insulin (prandial insulin) คือ insulin ที่ใช้ลดน้ำตาลจากอาหารและรวมถึง IV ที่ให้
3. Corrected dose insulin (supplemental insulin) คือ insulin ที่ใช้เพิ่มเติมจากการที่มีstress

ข้อ1 กับ 2 รวมเรียกกันว่า schedule Insulin ซึ่งจำเป็นต้องมีในคนไข้ทุกราย ดังนั้น practical point คือหลังจากทราบ requirement คร่าว ๆ แต่ละคนแล้ว 1-2 วัน ต้องมี schedule insulin ซึ่งการที่เราตั้ง scale ก็เป็นแค่ปรับส่วนที่ 3 นี้เท่านั้น และถ้าไม่แน่ใจว่าจะตั้ง schedule Insulin ขนาดเท่าไร อาจจะให้เป็น 0.4 - 1.0 U/kg/day ถ้าอ้วนก็ใช้ 0.6 ถ้าผอมใช้ 0.3 แล้วปรับตาม correct dose อีกครั้ง ส่วน scale ในข้อ 3 มักเริ่มที่ 200-250 --> 2 U 251-300 --> 4 U ปรับไปเรื่อย ๆ จนมากกว่า 400 mg% ก็ notify ทั้งหมดที่บอกมาเป็นแค่การใช้ subcutaneous insulin ถ้าคนไข้ยังมี hyperglycemia ตลอดต้องคิดถึงยาต่าง ๆ โดยเฉพาะ steroid และ occult infection ด้วย
แต่ถ้าในช่วง 1-2 วันแรกถ้ายังไม่ทราบว่าผู้ป่วยต้องการ insulin เท่าไร อาจพิจารณาตั้ง scale ดังนี้ก่อนก็ได้ Low Dose Scale: ในคนผอม ผู้สูงอายุ, เริ่มให้ TPN
Moderate Dose Scale:ในคนทั่วๆ ไป
High Dose Scale: ในภาวะที่มีการติดเชื้อ ได้รับสเตีอรอยด์

เพิ่มเติม
การหาปริมาณ basal insulin และ prandial insulin ให้คำนวนมาจากปริมาณอินซูลินที่ต้องการต่อวัน โดยในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ให้เริ่มต้นที่ 0.5-0.7 ยูนิต/กก./วัน ส่วนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ให้เริ่มต้นที่ 0.4-1.0 ยูนิต/กก./วัน หรือขนาดมากกว่านี้ โดยจะเป็น basal insulin 40-50%, เป็น prandial insulin 10-20% 

Ref:
http://74.125.153.132/search?q=cache:KgcBsXCecvcJ:www.medchula.com/question.asp%3Fclass%3D54%26gid%3D267+regular+insulin+scale&cd=31&hl=th&ct=clnk&gl=th http://74.125.153.132/search?q=cache:8Zlc7hsJV-4J:www.ccm.upmc.edu/pittway/regular_insulin_sliding_scale.htm+Regular+Insulin+Sliding+Scale+Standard+Orders+pittway&cd=1&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น