วันพุธที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2552

248. Solitary thyroid nodule/cystic

หญิง 49 ปีมีก้อนที่คอ 1 เดือน ไม่แน่น ไม่ปวด, PE: thyroid gland diameter 2.5 cm, regular and smooth surface, rubbery consistency, movable, no clinical of hypothyriod หรือ hyperthyroid U/S ได้ดังนี้ จะให้การรักษาอย่างไร จากภาพ ultrasound พบว่าเป็น cystic lesion ขอบเขตเรียบ diameter 2.7 cm. ไม่มี solid content อยู่ภายใน
Fine-needle aspiration biopsy สามารถรักษาให้ cystic nodule หายได้ โดยเกือบครึ่งหนึ่งสามารถหายได้จากการเจาะดูดในครั้งแรกหรืออาจต้องทำหลายครั้ง ถ้าขนาดมากกว่า 4 cm มักเกิดซ้ำ และการเจาะดูดมักจะได้น้ำปนเลือดจึงไม่สามารถให้การวินิจฉัยที่แน่นอนได้ ดังนั้นจึงควรผ่าตัดเอาออก การให้ Thyroxine ไม่สามารถป้องกันการเกิดถุงน้ำซ้ำได้ อาจฉีด tetracycline เข้าไปในถุงน้ำ แต่อาจเกิดอันตรายเนื่องจากการฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อรอบๆคอ
โดย cystic ที่ไม่มี solid content อยู่ภายในจะมีโอกาศเกิดมะเร็งน้อยกว่า cystic ที่มีขนาดใหญ่หรือเป็น complex cyst [มีทั้ง fluid และ solid content] และถ้ามี solid เป็นส่วนประกอบมากขึ้นก็จะมีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้น ดังนั้นควรทำ fine-needle aspiration biopsy เพื่อส่งตรวจ rule out มะเร็ง และการดูจาก ultrasound จะทำให้สามารถแน่ใจตำแหน่งเพื่อให้ได้ specimen ถ้าเป็น complex cyst หรือ aspirate เอาแค่ fluid ถ้าเป็น cystic จะเห็นว่าการทำ ultrasound มีบทบาทอย่างมากในการให้การดูและรักษาก้อนเดี่ยวของต่อมไทรอยด์ [solitary thyroid nodule]
1.http://content.nejm.org/cgi/content/full/328/8/553
2.http://74.125.153.132/search?q=cache:HCHc7RwCZR8J:www.mythyroid.com/thyroidcysts.html+thyroid+cyst+management&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น