วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,195. แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่ในประเทศไทยปี พ.ศ. 2552
สำหรับแพทย์และบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ

โดยมีเนื้อดังต่อไปนี้
-แนวทางการบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่
-คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อบำบัดรักษาโรคติดบุหรี่สำหรับแต่ละวิชาชีพสุขภาพ
-ข้อแนะนำด้านเวชปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไป
-ข้อเเนะนำด้านเวชปฏิบัติสำหรับสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง
-ข้อแนะนำด้านเวชปฏิบัติสำหรับสำหรับสถานพยาบาลและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ
-แนวทางดำเนินการทางคลินิกเมื่อตรวจพบผู้สูบบุหรี่
-ภาคผนวก

Link download http://www.thaitobaccocessation.org/CPG_for_tobacco_2.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น