วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,199. แนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือด

แนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือด

แนวทางเวชปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือดฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอข้อมูลทางวิชาการ แนวทางเวชปฏิบัติแก่บุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้คำแนะนำและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุโรคหัวใจและหลอดเลือด เนื้อหาในหนังสือนี้ ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจในผู้สูงอายุ  ขอบเขตของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ  การประเมินผู้สูงอายุเพื่อเข้าโปรแกรมฟื้นฟูสภาพหัวใจ การประเมินความสามารถทางกาย คำแนะนำในการฟื้นฟูสภาพและการออกกำลังกายในผู้สูงอายุที่เป็นโรคหัวใจ และการฟื้นฟูด้วยการออกกำลังกายในผู้ป่วยสูงอายุโรคหัวใจซึ่งมีโรคระบบอื่นร่วมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น