วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,234. Evaluation of diastolic dysfunction

Evaluation of diastolic dysfunction

การตรวจร่างกาย คลื่นหัวใจและภาพเอ็กซเรย์ทรวงอกไม่ได้ช่วยแยกภาวะ diastolic ออกจาก systolic heart failure แต่การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจสามารถช่วยแยกได้ รวมทั้งช่วยแยกภาวะบางอย่างที่อาจคล้ายภาวะหัวใจล้มเหลวด้วย เช่น acute mitral หรือ aortic regurgitation หรือ constrictive pericarditis
ในภาวะที่เป็น normal sinus rhythm จะพบว่า diastolic flow จากหัวใจห้องซ้ายบนที่ไปสู่หัวใจห้องซ้ายล่างซึ่งข้ามลิ้นไมทรัลจะประกอบด้วยสองช่วงคือ E wave ที่แสดงถึงช่วง early diastolic filling  และ A wave ที่เกิดในช่วง late diastole ซึ่งแสดงถึงช่วง atrial contraction
เนื่องจากความเร็วของเลือดที่วิ่งข้ามลิ้นไมทรัลขึ้นอยู่กับ transmitral pressure gradient,  ความเร็วของ E-wave ได้รับอิทธิพลมาจากทั้ง rate of early diastolic relaxation และ left atrial pressure
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเร็วสามารถแสดงการทำงาน diastolic function ของหัวใจห้องล่างซ้าย และการพยากรณ์โรค(ดังตารางข้างล่าง) ถึงแม้ว่าการตรวจนี้จะมีความไว โดยเฉพาะกับ left atrial pressure แต่ยังวิธีการอื่นๆ ที่นำมาใช้ ได้แก่ Doppler เพื่อประเมินการใหลของเลือดเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้ายผ่านทาง pulmonary veins, tissue Doppler imaging เป็นการวัดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงความยาวของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งเป็นดัชนีของ left ventricular relaxation ส่วน Cardiac catheterization ช่วยยืนยันการเพิ่มขึ้นของ left ventricular filling pressures แต่ในทางปฏิบัติวิธีนี้มักจะใช้ในกรณีที่มีการสงสัยการมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

Patterns of Left Ventricular Diastolic Filling as
Shown by Standard Doppler Echocardiography
กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

เพิ่มเติม: การตรวจทำได้โดยใช้ Pulse wave doppler(PW) วาง cursor ไปที่ลิ้นไมทรัลเปิด(point of mitral flow) ดังภาพด้านล่าง แล้วกดปุ่ม PW ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น