วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,198. การดูแลภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

การดูแลภาวะผู้ป่วยสมองเสื่อม สำหรับบุคลากรสาธารณสุข

โดยสถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


Link download http://www.agingthai.org/files/users/3451/page/20100204_94330.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น