วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,217. เกณฑ์ในการหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี

เกณฑ์ในการหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาส ในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป

มีบางครั้งที่ไม่แน่ใจว่าจะหยุดยาป้องกันโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้เมื่อไร และใน primary และ secondary prophylaxis ส่วนใหญ่มักไม่เหมือนกัน  ต่อไปนี้เป็นสรุปเพื่อใจสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับ 

หลังการรักษาผู้ติดเชื้อทั้งผู้ใหญ่และเด็กด้วยยาต้านไวรัส ทำให้ผู้ป่วยดังกล่าวมีภูมิต้านทานหรือระดับ CD4 เพิ่มขึ้น เป็นผลให้ผู้ดูแลรักษาสามารถที่จะหยุด primary และ secondary prophylaxis ของโรคติดเชื้อฉวยโอกาสได้ ซึ่งสามารถสรุปเกณฑ์การหยุดโดยใช้ระดับ CD4 ดังแสดงตามตารางด้านล่าง

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ระดับชาติ ปี พ.ศ. 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น