วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,236. Tourniquet test

หญิง 19 ปี ไข้ สูง อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร 5 วัน ตรวจ tourniquet test ดังที่แสดง ตรวจร่างกายอื่นๆ พบแค่มีลักษณะอ่อนเพลีย วัดไม่มีไข้ ความดันโลหิตปกติ ปอด หัว ใจ ช่องท้อง ระบบประสาทและสมองปกติ ผลเลือด CBC เป็นดังที่เห็น ถ้าผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก โอกาสที่ tourniquet test จากข้อมูลวิชาการจะให้ผลลบเช่นนี้มีมากน้อยเพียงใด?
Tourniquet test
 CBC


ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ

ในกรณีที่เป็นไข้เลือดออก Tourniquet test จะให้ผลบวก
วันแรก 50 %
วันที่สอง 80 %
วันที่สาม 90 %
โดยมีความไว 98.7 %
ความจำเพาะ 74-78 %

ดังนั้นถ้าผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก โอกาสที่ผู้ป่วยจะให้ผล Tourniquet test เป็นลบตั้งแต่วันที่สามจะมีประมาณ 10%
(ซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันในแต่ละ referrence ครับ)

Ref:
แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และในระดับโรงพยาบาลชุมชน

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1/8/54 09:55

    The sensitivity and specificity of the tourniquet test was 82.8% and 23.5% respectively. The positive predictive value (PPV) was 78.7% while the negative predictive value (NPV) was 28.6%.

    ตามนี้ไหมครับ ref ncbi

    ตอบลบ