วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,225. Febrile urinary tract infections in children

Febrile urinary tract infections in children
Review article
Medical progress
N Engl J Med   July 21, 2011

กรวยไตอักเสบเฉียบพลันเป็นภาวะของการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีความรุนแรงซึ่งพบมากที่สุดของวัยเด็ก มีผลกระทบอย่างมากกับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทารกจะพบว่าจะมีอาการรุนแรง ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วหลังได้รับการวินิจฉัย ถึงแม้ว่าในเด็กบางคนพบว่าไข้อาจใช้เวลาหลายวันกล่าวจะทุเลา
   ประมาณ 7-8% ของเด็กหญิงและ 2% ของเด็กชายจะมีการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในช่วงแรก 8 ขวบแรก จะพบว่าการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยมีไข้มีอุบัติการณ์สูงที่สุดในช่วงปีแรกของชีวิตในทั้งสองเพศ ในขณะที่การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะโดยไม่มีไข้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 3 ปี
    หลังจากช่วงวัยทารกไปแล้ว การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะจะเกิดขึ้นอยู่ในกระเพาะปัสสาวะโดยจะมีอาการเฉพาะที่ ซึ่งเป็นการง่ายในการรักษา แต่ในทางตรงกันข้ามการมีไข้ช่วยบอกว่าน่าจะมีการติดเชื้อที่ไตร่วมด้วย (ความไว 53-84%; จำเพาะ 44-92%) และสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของความผิดปกติในการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะที่มีอยู่เดิมแล้ว และมีความเสี่ยงมากขึ้นในเกิดแผลเป็นที่ไตตามมา
บทความนี้มีเนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Background
Long-Term Consequences
Pathophysiology of Pyelonephritis and Scar Formation
Treatment of an Acute Episode
Interventions after Urinary Tract Infection
  -Antibiotic Prophylaxis
  -Surgical Correction of Vesicoureteral Reflux
  -Adjunctive Treatments
Imaging after a First Febrile Urinary Tract Infection
  -Ultrasonography
  -Voiding Cystourethrography
  -Renal Scintigraphy
Conclusions
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1007755

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น