วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,203. หนังสือ ปฏิเสธการรักษากับการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต

หนังสือ ปฏิเสธการรักษา กับ การดูแล ในวาระสุดท้ายของชีวิต
(Living Will & Palliative Care)

โดย อ. นพ. อำพล จินดาวัฒนะ

Link download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น