วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,237. Innocent murmurs

Innocent murmurs

Innocent murmurs อาจจะได้ยินถึง 50% ในเด็กปกติ, Still’s murmur ก็เป็น innocent murmur ที่พบได้บ่อย เป็นเสียง low pitched, vibratory, ejection systolic murmur ฟังได้ชัดที่สุดในท่านอนหงาย เกิดเนื่องมาจากการสั่นของ right ventricular outflow tract และสามารถฟังได้ที่ขอบของ left sternal  ส่วนVenous hum เป็นอีกหนึ่ง innocent murmur ที่พบได้บ่อยในเด็ก โดยจะเป็นลักษณะของ continuous murmur ฟังได้ยินที่บริเวณ supraclavicular  ซึ่ง jugular venous flow จะเพิ่มขึ้นมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก เสียงจะเบาลงเมื่ออยู่ในท่านอนหงาย จะหายไปเมื่อกดที่ jugular vein แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า diastolic murmurs ไม่เคยเป็น innocent murmur และถ้าตรวจพบถือว่าเป็นลักษณะสำคัญของการมีโรคหัวใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น