วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,204. คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คู่มือผู้ให้บริการสาธารณสุข

กฎหมายและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย

คู่มือฉบับบนี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำเพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ให้บริการสาธารณสุขใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยในเอกสารนี้มีแนวทางเวชปฎิบัติทางกฎหมายและทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและทางการปฎิบัติที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับดูแลผู้ป่วย เพื่อให้การปฎิบัติตามความประสงค์ของผู้ป่วยได้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น