วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,208. ระดับ INR ที่เหมาะสมในผู้ป่วยแต่ละกลุ่มและแนวทางการปรับขนาดยา

บางครั้งอาจจะสงสัยว่าระดับ INR ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มผู้ป่วยเป็นเท่าไร ซึ่งอาจจะจำยาก อันนี้เป็นตารางสรุป โดยถ้าให้จำง่ายๆ จากตารางจะเห็นว่าระดับ INR ที่อยู๋ระหว่าง 2.5-3.5 จะมีเพียง Mechanical prosthetic heart valves กลุ่ม high risk (อ่านในหนังสือโดยละเอียดอีกครั้ง เรื่องลักษณะของกลุ่ม high risk) ที่เหลือจะเป็นที่ระดับ 2.0-3.0 ทั้งหมด
และได้นำตารางแสดงแนวทางการปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ INR เป้าหมาย 2.0 – 3.0 รวมถึงการแก้ไขในกรณีระดับ INR สูงกว่าระดับที่เหมะสม ดังตารางที่ 2 ครับ

นำมาจากแนวทางการรักษาผู้ป่วยด้วยยาต้านการแข็งตัวของเลือดชนิดรับประทาน Version 2 (ปรับปรุง) โดยสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ตารางระดับ INR ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม

แนวทางการปรับขนาดยาเพื่อให้ได้ INR เป้าหมาย 2.0 – 3.0

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ13/7/54 10:56

    ตารางนี้ อยากได้มาอ่านนานแล้ว

    ขอบคุณ ที่แบ่งปัน คับพี่


    topicort

    ตอบลบ