วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,230. Diabetic nephropathy

การคัดกรองและวินิจฉัยโรคไตจากเบาหวาน

คัดกรองผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เป็นโรคนานเกิน 5 ปี หรือเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น
สำหรับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 เมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคควรได้รับการตรวจหาโรคไตจากเบาหวาน และหลังจากนั้นควรตรวจตามที่แพทย์แนะนำหรือปีละหนึ่งครั้ง โดยมีแนวทางแผนภูมิด้านล่างนี้ครับ

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

Ref: แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น