วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,233. Microbial genomics and infectious diseases

Microbial genomics and infectious diseases
Review article
Genomic medicine
N Engl J Med July 28, 2011

ก้าวแห่งความเจริญทางเทคนิคทางด้านพันธุกรรมของจุลินทรีย์ที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1995 เมื่อสามารถค้นพบลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถอยู่ได้เป็นอิสระได้ด้วยตัวเองเป็นครั้งแรก ซึ่งก็คือ Haemophilus influenzae และได้รับการตีพิมพ์
   ลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์ของแบคทีเรียมีจำนวน 1554 ชนิด (ส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรค) และลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมที่สมบูรณ์ของแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจน ซึ่งเป็นแบคทีเรียยุคดั้งเดิมอีกจำนวน 112 ชนิด และยังมีอีกกว่า 4800 ชนิดและ 90 ชนิดตามลำดับของแบคที่เรียทั้งสองชนิดที่กำลังก้าวหน้าไปเรื่อยๆ
   พบว่าสิ่งมีชีวิตประเภทยูคาริโอต(eukaryotic)มี 41 ชนิดที่พบลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมโดยสมบูรณ์ (โดย19 ชนิดเป็นกลุ่มเชื้อรา) และอีกกว่า 1100 ชนิดก็กำลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ
   โดยลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมอ้างอิงที่สมบูรณ์จำนวน 2675 ชนิดของสายพันธุ์ไวรัส โดยพบว่าบางชนิดของสายพันธุ์เหล่านี้ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกำลังได้รับการถอดรหัสอย่างสมบูรณ์
   เกือบ 40,000 สายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และกว่า 300,000 สายพันธุ์ของไวรัสโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องของมนุษย์ (เอชไอวี) ชนิด 1(type1) ได้รับการถอดรหัสบางส่วนแล้ว
  อย่างไรก็ตามการเลือกเชื้อจุลินทรีย์และไวรัสเพื่อหาลำดับข้อมูลทางพันธุกรรมพบว่ามีความลำเอียงเป็นอย่างมากเนื่องจากมีจำนวนเพียงน้อยนิดที่สามารถเพาะเชื้อขึ้นได้ในห้องปฏิบัติการ รวมถึงแหล่งที่อยู่อาศัยซึ่งน่าสนใจ (เช่นในร่างกายมนุษย์) และที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรค
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบไปด้วย
Genomic Diversity
Population Structure, Evolution, and Molecular Epidemiology
Pathogenesis and Symbiosis
The Human Microbiome and Metagenomics
Pathogen Discovery and Diagnostics
Therapeutics and Drug Discovery
Vaccines
Future Directions
Source Information

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น