วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,196. แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด

แนวทางการเฝ้าระวังควบคุมโรคหัด

โดย สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
สำนักพัฒนาวิชาการ กรมการแพทย์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสต์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เนื้อหาประกอบด้วย
-โครงการกำจัดโรคหัดในประเทศไทยตามพันธะสัญญานานาชาติ
-ธรรมชาติการเกิดโรคและการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหัด
-แนวทางการเฝ้าระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา และการรายงานโรคหัด
-แนวทางการตรวจทางห้องปฎิบัติการเพื่อการวินิจฉัยโรคหัด
-แนวทางการป้องกันควบคุมการระบาดโรคหัด


Link download

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น