วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,213. ventricular pacemaker/slow rate

หญิง 73 ปี รู้สึกใจสั่นเล็กน้อยเป็นบางครั้ง, EKG เป็นดังนี้
Rhythm ของ EKG นี้คือ? จะต้องให้การรักษาหรือไม่อย่างไรครับ( BP. Stable, Good tissue perfusion)

กดที่ภาพเพื่อขยายขนาด

ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
EKG แผ่นนี้จะพบมี Spike wave เกิดก่อนหน้า QRS complex (เห็นชัดใน lead V4 และ V5) บ่งบอกว่าน่าจะเป็น ventricular pacemaker แต่เป็นการตั้ง rate ต่ำไปหน่อยจึงพบลักษณะดังที่เห็น การแก้ไขคือปรับ rate ให้เร็วขึ้นอีกเล็กน้อยครับ

2 ความคิดเห็น:

 1. EKG can not identified P wave
  inverted wave II III aVF, V1, V2, V3
  +/- RBBB pattern in V5 V6
  HR ~ 55 bpm
  QRS complex ที่กลับหัวนี่ ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าเป็น idioventricular Rhythm หรือไม่

  Imp Junctional Bradycardia Central type
  CAuses IHD, Drug induced, metabolic, Structural heart Dz

  RX
  Junctional rhythm เป็น backup rhythm ของร่างกายเมื่อเกิด bradyarrhythmia
  Rx ให้ดูว่ามีอาการ หรือไม่ ถ้าตามโจทย์คงยังไม่ต้องรักษา แต่คงต้อง close monitoring+W/u หา causes เฝ้าระวัง sick sinus Dz, syncopy, period of tachycardia, third degree AV block, silent MI

  เดาทั้งนั้น ครับ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับที่ร่วมตอบและเรียนรู้ เพิ่มเติมครับว่ามี Rhythm อะไรที่แปลกไปไหมครับ แม้ว่าโจทย์อาจจะไม่ได้บอกข้อมูลบางอย่างให้.....

  ตอบลบ