วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

1,235. Deep venous thrombosis with blood clot

ชาย 55 ปี ปวดบวมขาขวา ไม่มีไข้ 2 วัน ผลอัลตร้าซาวด์ในแนวตัดขวางบริเวณ popliteal vessel ดังรูป  พบอะไรและจะให้การวินิจฉัยอะไรครับ?ขอขอบคุณสำหรับความเห็นครับ
พบ clot ขนาดใหญ๋อยู่ใน popliteal vein และไม่เห็น flow ในเส้นเลือด ส่วนใน popliteal artery พบว่ามี flow สีแดง (อยู่ใต้ต่อ vein) ดังนั้นจึงให้การวินิจฉัย Deep venous thrombosis ครับ

1 ความคิดเห็น: