วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,674 บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2551 (ฉบับสมบูรณ์)

เพื่่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ให้บริการในการตรวจรักษาผู้ป่วย

เรียบเรียงโดย สำนักประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ
กองควบคุมยา สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ตามลิ้งค์ที่ 1
และได้มีการเปลี่ยนแปลงจากบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ฉบับเดิมเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติ ฉบับ 3 พ.ศ.2554 ซึ่งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระหว่าง 2 ฉบับ สามารถดูได้ตามลิ้งค์ที่ 2 ครับ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น