วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,702 Febrile neutropenia, not found neutrophil

ชาย 72 ปี malignancy of lung ได้รับยาเคมีบำบัด เมื่อ 9 วันก่อน วันนี้มาตรวจด้วยมีไข้ ผลตรวจเลือดพบ CBC มีเม็ดเลือดขาวเหลือ 700 และ neutrophil 0 % (ไม่พบเลยจากการนับแยกเซลชนิดเม็ดเลือด)ซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยพบกรณีที่เม็ดเลือดขาวชนิด neutrophil ต่ำมากขนาดตรวจไม่พบเลย มีท่านใดเคยเจอต่ำขนาดนี้มั้ยครับ?

2 ความคิดเห็น: