วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,716 เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนจาก normal saline เป็นสารน้ำที่มีน้ำตาลร่วมกับการให้อินซูลินในผู้ป่วย DKA เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงแล้ว

เหตุผลที่ต้องเปลี่ยนจาก normal saline เป็นสารน้ำที่มีน้ำตาลร่วมกับการที่ยังคงให้อินซูลินในผู้ป่วย DKA เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำกว่า 200 มก./ดล. (อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละอ้างอิง เช่นบางอ้างอิงใช้ที่ 250-300 มก./ดล. ) และการควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในช่วงประมาณ 150 - 250 มก./ดล. (อาจแตกต่างกันบ้างในแต่ละอ้างอิง) และในกรณีที่น้ำตาลในเลือดลดลงเร็วกว่า 100 มก./ดล./ชม. เนื่องจากเพื่อป้องกันการเกิดระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ และการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำจะทำให้เกิดภาวะคีโตนในเลือดกลับขึ้นมาใหม่จากการที่มี counter-regulatory hormones (ได้แก่ กลูคากอน แคทีคอลเอมีน คอร์ติซอล และโกรทฮอร์โมน) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ต่อต้านกับอินซูลินในการตอบสนองต่อภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำโดยการกระตุ้นให้ตับสร้างคีโตนมากขึ้น
ซึ่งภาวะคีโตนและเลือดเป็นกรดจะเริ่มดีขึ้นเมื่อร่างกายมีอินซูลิน เพราะการมีอินซูลินจะทำให้ลดการสลายไขมัน (สลายไขมันเพื่อให้เกิดพลังงานแทนเนื่องจากไม่สามารถนำน้ำตาลใช้ได้เพราะขาดอินซูลิน) มีการเพิ่มการใช้คีโตนของเนื้อเยื่อส่วนปลายของร่างกาย การกดการสร้างคีโตนจากตับ และการส่งเสริมการสร้างไบคาร์บอเนต
อย่างไรก็ตาม ภาวะเลือดเป็นกรดและภาวะคีโตนในเลือดจะดีขึ้นช้ากว่าภาวะน้ำตาลสูง ซึ่งการกลับมามีคีโตนอีกครั้งนี้จะต้องใช้เวลาในการรักษามากขึ้น และการแก้ไขให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงเร็วและมากเกินไปอาจเป็นผลให้เกิดภาวะสมองบวมได้โดยเฉพาะในผู้ป่วยเด็ก

Ref: Harrison 's principles of internal medicine, 18e
http://emedicine.medscape.com/article/118361-treatment#aw2aab6b6b3
http://www.chatlert.worldmedic.com/docfile/dk.doc
http://www.aafp.org/afp/2005/0501/p1705.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/405265

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น