วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,726 Endoscopic treatment of primary vesicoureteral reflux

Clinical therapeutics
N Engl J Med     March 29, 2012

ในปี 2010 American Urological Association ได้เผยแพร่แนวทางในการดูแลรักษาภาวะปัสสาวะย้อนขึ้นท่อไตระหว่างปัสสาวะ (vesicoureteral reflux) ในเด็ก  คำแนะนำได้แบ่งเป็น 3 ระดับ (มาตรฐาน ข้อเสนอแนะ และทางเลือก) บนพื้นฐานของหลักฐานที่มีในปัจจุบัน โดยมี "มาตรฐาน" ซึ่งเป็นนโยบายที่เข้มงวดมากที่สุด
ดังนั้นในแนวทางนี้ ในผู้ป่วยที่มีการไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขณะที่ได้รับยาปฏิชีวนะป้องกันอย่างต่อเนื่อง ควรพิจารณาให้การผ่าตัดสำหรับการรักษา ซึ่งถือเป็นระดับ "คำแนะนำ"
ขณะที่ถ้าเป็นระดับ "ทางเลือก" ในผู้ป่วยที่ไข้ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพียงหนึ่งครั้งและไม่มีหลักฐานของปัจจัยกระตุ้นมาก่อนหรือความผิดปกติไตที่เกิดขึ้นใหม่ ทางเลือกคือการเปลี่ยนยาปฏิชีวนะที่ใช้ป้องกัน (และแนวทางแนะนำให้รักษาของความผิดปกติของลำไส้และกระเพาะปัสสาวะถ้ามี ก่อนที่จะทำการการผ่าตัด)
ความรู้เกี่ยวกับทางเลือกระหว่างการผ่าตัดแบบเปิดและการส่องกล้องสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการรักษาโดยมีอัตราความสำเร็จ 98% สำหรับเปิดเพื่อการใส่อุปกรณ์เข้าไปใหม่เมื่อเทียบกับ 83% จากการรักษาด้วยการส่องกล้อง
เนิ้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
The Clinical Problem
Pathophysiology and Effect of Therapy
Clinical Evidence
Clinical Use
Adverse Effects
Areas of Uncertainty
Guidelines
Recommendations
Source Information

อ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMct1108922

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น