วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,703 แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์

ในแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในเวชปฏิบัติทั่วไป พ.ศ. 2555 ได้เขียนเรื่องแนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งในแนวทางของปี 2551 ไม่ได้เขียนไว้ อ่านดูแล้วคิดว่า practical ดี มีการทำเป็นตารางเพื่อประกอบการพิจารณาให้การรักษา สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้โดยง่าย สะดวก ลองศึกษาดูนะครับ
โดยมีรายละเอียดประกอบไปด้วย
1. คำนิยาม
2. ระดับความรุนแรงของโรค
3. การลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
4. การรักษาความดันโลหิตสูงเรื้อรังในหญิงตั้งครรภ์
5. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น gestational hypertension
6. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น pre-eclampsia
7. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็น pre-eclampsia ระดับรุนแรง
8. การรักษาความดันโลหิตสูงระหว่างให้นมบุตร

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ18/3/55 09:11

  ยา ASA มีบทบาทในการรักษา / ป้องกัน pre-eclampsia
  อย่างไรคะ เห็น guideline มีข้อแนะนำให้ใช้ในหญิงตั้งครรภ์บางกลุ่ม
  แล้วก็ให้นานเหมือนกันตั้งแต่ GA 12 week

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณครับที่ติดตามอ่าน ได้สืบค้นให้แล้วและขออนุญาตินำลงเป็นบทความที่ 1,704 นะครับ
  http://www.phimaimedicine.org/2012/03/1703.html

  ตอบลบ