วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,677 รังสีรักษา ร่วมสมัย

โดย ผศ.นพ.ชวลืต เลิศบุษยานุกูล
สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-หลักการให้รังสีรักษาร่วมกับเคมีบำบัด
-การฉายรังสี 3 มิติ แบบปรับความเข้ม
(Intensity Modulated Radiation Therapy, IMRT)
-บทบาทของPET/CT ในการวางแผนการฉายรังสี
(PET/CT for radiation treatment planning)
-การฉายรังสีแบบปรับความเข้มในมะเร็งบริเวณศีรษะและลeคอ
(IMRT of Head and Neck Cancer)
-รังสีเคมีบัดและการฉายรังสี3 มิติแบบปรับความเข้ม
ในการรักษามะเร็งกล่องเสียงชนิดสงวนอวัยวะ
-การฉายรังสี 3 มิติและแบบปรับความเข้มร่วมกับเคมีบeบัด
ในการรักษามะเร็งหลอดอาหาร
-การฉายรังสีแบบปรับความเข้ม
เพื่อการรักษาเนื้องอกในสมอง

Link: http://www.chulacancer.net/newpage/knowledge/updated-radiation-oncology.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น