วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,724 ข้อคิดเรื่องการให้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วย neurogenic bladder

ข้อคิดเรื่องการให้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการทำงานในกระเพาะปัสสาวะเนื่องจากความผิดปกติของระบบประสาท (neurogenic bladder) ในกรณีเกิดจากความผิดปกติของไขสันหลัง (spinal cord dysfunction) ซึ่งเราสามารถพบผู้ป่วยได้พอสมควร
จากการสืบค้นข้อมูลจากใน Pubmed เรื่อง Antimicrobial prophylaxis for urinary tract infection in persons with spinal cord dysfunction.
 ซึ่งเป็นการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์พบว่าการให้ยาปฏิชีวนะในการป้องกันในผู้ป่วย neurogenic bladder เนื่องจากการความผิดปกติของไขสันหลังไม่สามารถลดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแบบมีอาการ (symptomatic infections) ได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่สามารถลดการเกิดการติดเชื้อแบบไม่มีอาการ (asymptomatic bacteriuria) ในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับบาดเจ็บของไขสันหลังและกรณีที่เป็นเรื้อรังแล้วและพบว่าการให้การป้องกันจะทำให้เกิดการดื้อยาปฏิชีวนะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11782843

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น