วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,729 Depression and risk of stroke morbidity and mortalit

A meta-analysis and systematic review
The journal of the american medical association
September 14, 2011
หลายๆ การศึกษาบอกว่าภาวะซึมเศร้าสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง แต่อย่างไรก็ตามพบว่าผลยังมีการขัดแย้งกัน
การศึกษานี้เป็นแบบ prospective cohort เพื่อดูปัจจัยของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองทั้งที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยใช้พื้นฐานหรือการเปลี่ยนแปลงของภาวะซึมเศร้า ประเมินโดยการให้ผู้ป่วยรายงานเป็นระดับคะแนนหรือการตรวจวินิจฉัยจากอาการ
ซึ่งศึกษาข้อมูลจาก 28 การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วม 317,540 คนและพบว่าเป็นโรคหลอดเลือดสมอง 8,478 คน (ทั้งที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต) ระหว่างการติดตาม 2-29 ปี ผลปรากฎว่า estimated absolute risk differences ที่เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้ามี 106 คน/100,000 ประชากร/ปี โดย เป็นหลอดเลือดสมองอุดตัน 53 คน/100,000 ประชากร/ปี และเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง 22 คน/100,000 ประชากร/ปี
การศึกษานี้สรุปได้ว่า ภาวะซึมเศร้าสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงของความเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง (ทั้งหลอดเลือดสมองอุดตันและหลอดเลือดสมองแตก)

อ่านรายละเอียด http://jama.ama-assn.org/content/306/11/1241.abstract

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น