วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,721 เอกสารทบทวนองค์ความรู้ฯ การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา

สนับสุนโดย แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
1. การดูแลผู้มีปัญหาการดื่มสุราในสถานศึกษา Click
2. การคัดกรองผู้มีปัญหาการดื่มสุรา Click
3. การบำบัดแบบสั้นในผู้มีปัญหาการดื่มสุรา Click
4. การป้องกัน รักษา ภาวะถอนพิษสุรา Click
5. การใช้ยาในการบำบัดรักษาผู้ติดสุรา Click
6. จิตสังคมบำบัดสำหรับผู้ติดสุรา Click
7. การปฐมพยาบาลผู้มีปัญหาการดื่มสุรา Click
8. กลุ่มผู้ติดสุราเรื้อรังนิรนาม Click
9. การดื่มสุราและการเสพติดสุราของสตรี Click

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น