วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,715 Adhesive capsulitis

A review
American Academy of Family Physicians
February 15, 2011   

การอักเสบของเยื่อหุ้มข้อ (capsule) ของไหล่ (adhesive capsulitis) พบได้บ่อย แต่ยังไม่เป็นที่เข้าใจชัดเจนหนัก สภาวะนี้ทำให้เกิดความเจ็บปวดและสูญเสียการเคลื่อนไหวของใหล่  สามารถเกิดขึ้นเองหรือเกิดขึ้นร่วมกับโรคของใหล่อื่นๆ (พยาธิสภาพของเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟฟ์, ถุงน้ำรอบข้ออักเสบ) หรือเบาหวาน มักจะสามารถหายเองได้ แต่สามารถอยู่ต่อเนื่องได้เป็นปีและอาจหายได้ไม่เต็มที่
การวินิจฉัยมักใช้อาการทางคลินิก ซึ่งการตรวจด้าน imaging จะช่วยตัดสภาวะอื่นๆ ออกได้ การวินิจฉัยแยกโรคได้แก่ โรคของข้อต่อระหว่างกระดูกไหปลาร้าและกระดูกอโครเมียน โรคออโตอิมมูน (เช่น SLE, โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์) โรคของเส้นเอ็นไบเซป โรคของข้อต่อกลีโนฮิวเมอรัล เนื้องอก โรคของเส้นเอ็นโรเตเตอร์คัฟฟ์อักเสบหรือฉีกขาด [อาจจะมีหรือไม่มีกลุ่มอาการที่เอ็นของกล้ามเนื้อที่ประคองข้อไหล่และทำให้ข้อไหล่กระชับกับกระดูกสะบัก ถูกหนีบเมื่อเคลื่อนไหวข้อไหล่ (impingement) ร่วมด้วยก็ได้] และถุงน้ำใต้อโครเมียนและใต้กล้ามเนื้อเดลตอยด์อักเสบ
การรักษาหลายๆ อย่างได้รับการนำมาใช้บ่อยๆ แต่มีไม่มากที่มีหลักฐานข้อมูลสนับสนุน เนื่องจากสภาวะนี้สามารถหายได้เอง การสังเกตอาการและการให้ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา อย่างไรก็ตามก็อาจไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยจำนวนมากเนื่องจากความเจ็บปวดและการมีผลต่อการใช้งานที่ลดลง
การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดรวมถึงการใช้ยาแก้ปวด (เช่น พารเซตามอล ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์) ยารับประทานเพรดนิโซโลนและการฉีดยาคอร์ติโคสเตียรอยด์เข้าข้อ ควรกำหนดแนวทางปฏิบัติการออกกำลังกายที่บ้านและการรักษาทางด้านกายภาพแก่ผู้ป่วย ส่วนการรักษาทางด้านศัลยกรรมได้แก่การช่วยการเคลื่อนไหวของข้อภายใต้การใช้ยาระงับความรู้สึกและการช่วยให้เอ็นหุ้มข้อหย่อน
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Introduction
Epidemiology
Pathophysiology and Natural History
Clinical Presentation
Differential Diagnosis
Physical Examination
Diagnostic Testing
Treatment
  Nonsurgical treatment
  Surgery

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น