วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,713 Emergency pericardiocentesis

Videos in clinical medicine  
NEJM  March 22, 2012


การเจาะดูดเอาของเหลวหรือเลือดออกจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจในภาวะฉุกเฉิน (Emergency pericardiocentesis) เป็นหัตถการที่สามารถช่วยชีวิตเมื่อเกิดภาวะที่มีของเหลวหรือเลือดคั่งอยู่ในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ ทำให้เกิดความดันสูงโดยรอบหัวใจมีผลต่อการทำงานของหัวใจ ทำให้ cardiac output น้อยลง (pericardial tamponade) โดยแนะนำให้ใช้อัลตร้าซาวด์นำในการเจาะดูดเพื่อลดโอกาสของการเกิดภาวะแทรกซ้อน หลังจากทำหัตถการเสร็จแล้ว ต้องให้การติดตามต่อเนื่องเพื่อดูอาการและอาการแสดงที่จะเกิดภาวะที่จะเกิดภาวะดังกล่าวซ้ำจนกระทั่งได้รับการดูแลรักษาเฉพาะตามสาเหตุนั้น
Videos in clinical medicine นี้ให้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการสาธิตอุปกรณ์ เทคนิคในการเจาะดูดเอาของเหลวหรือเลือดออกจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจในภาวะฉุกเฉินในผู้ใหญ่
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
Overview
Indication
Preparation
Procedure
Aftercare
Complications
Summary


ดูวีดีโอและอ่านต่อ http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMvcm0907841

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น