วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,706 EKG of left atrial enlargement

วันนี้พบ EKG ที่มีลักษณะของ left atrial enlargement ที่ชัดเจนครบตามเกณฑ์ โดยเป็น EKG ของผู้ป่วย 45 ปี มาตรวจทำใบรับรองแพทย์จากการตรวจร่างกาย เอ็กซเรย์และคลื่นเสียงความถี่สูงของหัวใจพบว่าเป็น severe mitral stenosis
จากเกณฑ์ EKG ของ  left atrial enlargement คือ
-การมี P wave เป็น nocth โดยกว้างเท่ากับหรือมากกว่า 0.12 วินาที โดยเฉพาะใน lead 2 แต่ก็สามารถเห็นได้ใน lead 1, 2, aVL, V5 และ V6 (แต่ในกรณีผู้ป่วยท่านนี้พบว่า lead 1 ชัดกว่า lead 2)
-การมี inverted หรือ biphasic P wave โดยที่ negative T wave ลึกกว่า positive P wave (หรือมากกว่า 1 มม.) และกว้างเท่ากับหรือมากกว่า 0.04 วินาที ใน lead V1
เพิ่มเติม
1. ถ้า P wave ใน lead V1 เป็นลบจะเป็นเครื่องช่วยบ่งชี้ว่ามีการโตของหัวใจห้องบนซ้ายหรือการมีพยาธิสภาพ แต่ถ้า P wave เป็น bipasic คือมีทั้งที่เป็นบวกแล้วเป็นลบ ส่วนที่เป็นลบจะต้องใหญ่กว่าหรือชัดเจนกว่าส่วนที่เป็นบวก
2. การมี P wave ที่กว้างเท่ากับหรือมากกว่า 0.12 วินาที ใน lead 2 แต่ P wave ใน lead V1 ไม่เป็นลบหรือ biphasic อาจจะกล่าวได้เพียงว่า "อาจจะมีหัวใจห้องบนซ้ายโต"
3. ถ้ามีลักษณะของ left axis deviation ร่วมด้วยแล้วยิ่งช่วยยืนยันการมี left atrial enlargement หรือ hypertrophy
4. เกณฑ์การวินิจฉัยข้างบนพบว่ามี sensitivity = 50%; specificity = 90%
5. อาจเรียกลักษณะ P wave ดังกล่าวว่าเป็น P mitrale 
กดที่ภาพเพื่่อขยายขนาด

Ref: คลื่นไฟฟ้าหัวใจทางคลินิก อ. ชมพูนุช อ่องจริต
Electrocardiography for medical student อ. อภิชาต สุคนธสรรพ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น