วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,678 แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด

แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด
(Guidelines for management of dyslipidemia)
เป็นแนวทางที่เป็นภาษาไทย แม้จะออกมาหลายปีแล้ว แต่ยังสามารถใช้ได้ดี จึงขอแนะนำเผื่อใครยังไม่มี
มีเนื่อหาทุกแง่มุมในการวินิจฉัยและดูแลรักษาความผิดปกติของระดับไขมันในเลือด

Link download: http://www.thaiheartclinic.com/guidelines/lipidguideline.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น