วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,682 Triple whammy effect

เป็นคำที่ใช้เรียกปรากฏการณ์ ที่มีการใช้ยา Ace- Inhibitors (ACE-I) หรือ Angiotensin Receptor Blockers (ARB), non-steroidal anti-inflammatory agents (NSAIDs, รวมทั้ง aspirin) และ diuretics แล้วมีผลทำให้การทำงานของไตลดลง โดยยาจะมีผลต่อระบบ renin-angiotensin
เนื่องจากการที่ NSAIDs มีฤทธิ์ลดการขยายตัวของ afferent arteriole, ยาขับปัสสาวะลดปริมาณน้ำในร่างกาย ยากลุ่ม ACEI และ ARB จะยับยั้งการออกฤทธิ์ของ angiotensin II ทำให้ efferent arteriole เกิดการขยายตัว ทำให้ความดันใน glomerulus ลดลง ซึ่งผลของยาต่างๆ ดังกล่าวร่วมกันทำให้เกิดการลดลงของเลือดที่ไปเลี้ยงไต ซึ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะเกิดได้ง่ายขึ้น เนื่องจากการลดลงของ GFR ร่วมกับความสามารถในการชดเชยปรับตัว (compensatory abilities) ลดลง โดยอายุและการที่เคยมีการทำงานของไตลดลงอยู่แล้วเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมาก การรักษาคือการใช้พาราเซตามอล หรือยากลุ่ม opeoid แทนการใช้ NSAIDs ในการระงับปวด ถ้ามีความจำเป็นต้องใช้ยาขับปัสสาวะควรให้ในขนาดน้อยและค่อยๆ ปรับขนาด และระมัดระวังในการใช้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB

Ref: http://pharmacy123.blogspot.com/2008/08/triple-whammy-effect.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1884747/
http://en.wikipedia.org/wiki/Non-steroidal_anti-inflammatory_drug

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น