วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,705 ข้อควรทราบเรื่อง tranexamic acid ในการใช้รักษาภาวะเลือดออก (รวมถึงการใช้ในกรณีเลือดออกจากเยื่อบุผิว)

Tranexamic acid เป็นยาในกลุ่ม antifibrinolytic agent (สารที่ต้านการสลายของลิ่มเลือด) สามารถใช้ได้ในการลดหรือป้องกันการมีเลือดออกในโรค hemophilia ในช่วงเวลาสั้นๆ เช่น 2-8 วัน ใช้รักษาภาวะเลือดออกจากการผ่าตัด ภาวะ DIC และยังช่วยห้ามเลือดที่ออกจากเยื่อบุผิว (mucous membrane)
ข้อห้ามได้แก่ severe renal failure, active intravascular clotting, thromboembolic disease, colour vision disorders, subarachnoid bleeding และในกรณีที่มี hematuria เพราะอาจเกิดลิ่มเลือดอุดตันในทางเดินปัสสาวะ
มีทั้งชนิดฉีดให้ขนาด 10 มก./กก./ครั้ง ทุก 6 ชม. และชนิดรับประทาน ขนาด 20-25 มก./กก./ครั้ง วันละ 3-4 ครั้ง อาจให้เป็นชนิดสารละลาย 5% (โดยการผสม 250 มก. ในน้ำกลั่น 50 มล.) อมกลั้วคอวันละ 4 ครั้งในผู้ป่วยที่มีเลือดออกในช่องปากหรือมีเลือดออกภายหลังการถอนฟัน

อ้างอิงและอ่านต่อ
การใช้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตอย่างเหมาะสม ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
http://www.mims.com/USA/drug/info/tranexamic%20acid/ 
http://drugs.webmd.boots.com/drugs/drug-472-Tranexamic+Acid.aspx 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น