วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,707 ข้อควรทราบเรื่องการปรับลดขนาดยาหรือการหยุดยาลดความดันโลหิตสูง

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยความดันโลหิตมักจะต้องใช้ยาไปตลอดชีวิต แต่การปรับลดขนาดยาหรือการหยุดยาสามารถกระทำได้เมื่อสามารถควบคุมระดับความดันได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี โดยพบว่าผู้ป่วยที่มีระดับความดันอยู่ในระดับเล็กน้อย (mild) ก่อนให้การรักษา ใช้ยาในขนาดต่ำและใช้น้อยชนิดจะมีความเป็นไปได้มากกว่าในการปรับลดขนาดยาหรือการหยุดยา
ควรค่อยๆ ลดขนาดยาลงช้าๆ จนสามารถหยุดยาได้ ซึ่งในผู้ป่วยบางรายสามารถหยุดยาได้ทั้งหมด โดยเฉพาะผู้ที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ดี และผู้ที่ใช้ยาหลายชนิดมีแนวโน้มว่าอาจจะไม่สามารถหยุดยาออกได้ทั้งหมด ซึ่งหลังจากหยุดยาได้แล้วควรจะติดตามต่อเป็นระยะเวลาเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีเนื่องจากสามารถกลับมามีความดันโลหิตสูงคืนได้ โดยเฉพาะถ้าไม่สามารถคงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไว้ได้

Ref: http://www.thaihypertension.org/2012%20Guideline%20in%20the%20Treatment%20of%20Hypertension.pdf
http://www.uptodate.com/contents/can-therapy-be-discontinued-in-well-controlled-hypertension 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น