วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,728 แนะนำเว็บไซต์ สาขาวิชาโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์

แนะนำเว็บไซต์ สาขาวิชาโรคไต คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์
(http://www.kidneychula.com)

มีคู่มือ ตำรา และวิดีโอให้สามารถดาวโหลดไปศึกษาได้ เช่น 
-คำแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยหลังปลูกถ่ายไต
-ตำรา Hemodialysis
-คู่มือ (Guideline) การปฏิบัติงาน
-การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต
-คู่มือ Essentials in chronic hemodialysis
-คู่มือ Practical dialysis 2547
-คู่มือ Nephrology 2547

สามารถเข้าไปศึกษาได้ตามลิ้งค์ครับ http://www.kidneychula.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น