วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,693 ข้อควรทราบเรื่อง EKG แบบ P pulmonale และ P mitrale

P pulmonale จะเป็น EKG ที่ P wave มีลักษณะ แคบ สูง (สูงกว่า 2.5 มิลลิเมตร) ใน lead 2, 3, aVF และมักจะเห็น P wave ในช่วงต้นที่เป็นบวกเด่นชัดมากขึ้น ใน lead 1 การพบ EKG นี้สันนิฐานว่าอาจจะมีลักษณะการของมีภาวะผิดปกติในโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจห้องล่างขวาจากโรคปอด (cor pulmonale) ซึ่งถึงแม้ว่าคำนี้จะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนบรรยาย EKG แต่ในความเป็นจริงเป็นการเรียกชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก โดยการเรียกที่เหมาะสมมากกว่าคือ P-dextrocardiale เพราะเป็นผลมาจากการที่มีการทำงานหนักของหัวใจห้องบนขวาด้วยสาเหตุต่างๆ เช่นลิ้น tricuspid ตีบ และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สัมพันธ์กับ cor pulmonale ก็ได้ ซึ่งในโรคของปอด P pulmonale มักเกิดขึ้นชั่วคราวระว่างที่มีการกำเริบเฉียบพลัน โดยเฉพาะโรคหอบหืด
P mitrale จะเป็น EKG ที่ P wave มีลักษณะกว้าง เป็นร่อง ในหลายๆ lead และมักจะเห็น P wave ในช่วงท้ายที่เป็นลบเด่นชัดมากขึ้น ใน lead 1 ช่วยสันนิษฐานว่าอาจจะมีลักษณะโรคของลิ้น mitral ซึ่งถึงแม้ว่าคำนี้จะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการเขียนบรรยาย EKG แต่ในความเป็นจริงเป็นการเรียกชื่อที่ไม่ถูกต้องนัก โดยการเรียกที่เหมาะสมมากกว่าคือ P-sinistrocardiale เพราะเป็นผลมาจากการที่มีการทำงานหนักของหัวใจห้องบนซ้ายด้วยสาเหตุต่างๆ และอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่สัมพันธ์กับโรคของ ลิ้น mitral ก็ได้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น