วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,686 ความรู้เรื่อง Thrombocytopenia in liver disease

ภาวะที่มีเกล็ดเลือดต่ำระดับปานกลางพบได้บ่อยในผู้ป่วยโรคตับแข็งซึ่งผู้ป่วยมักสามารถทนต่อภาวะนี้ได้ พยาธิสรีระวิทยาสัมพันธ์กับแนวคิดเรื่องการที่ม้ามทำงานมากเกินปกติ (hypersplenism) เมื่อมีภาวะภาวะความดันสูงในระบบหลอดเลือดดำของตับ (portal hypertension) จะก่อให้เกิดการเก็บกักไว้ (pooling and sequestration) โดยม้าม ซึ่งเกิดขึ้นกับเซลต่างๆ ทุกชนิดที่อยู่ในเลือดโดยเฉพาะกับเกล็ดเลือด แนวคิดเรื่อง hypersplenism ไม่เคยได้รับการพิสูจน์และปราศจากข้อสงสัย โดยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและไม่มีคำอธิบายอื่น การค้นพบ lineage-specific cytokine thrombopoietin (thrombopoietin ย่อว่า TPO) ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงที่ขาดหายไประหว่างการทำงานตับและการสร้างเกล็ดเลือด TPOผลิตได้มากโดยเฉพาะจากที่ตับ ถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยเซลเนื้อตับ (hepatocyte), TPO ผลิตขึ้นได้ในมนุษย์โดยขึ้นกับปริมาณของเซลตับโดย จะลดลงถ้าเนื้อตับเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง นำมาสู่การลดลงของการสร้างเกล็ดเลือดในไขกระดูกทำให้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำในกระแสเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคตับในขั้นที่เป็นมากรุนแรง เมื่อมีการผลิต recombinant TPOs ผู้ป่วยโรคตับจึงดูเหมือนว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายของการใช้ยา โดยเมื่อประสิทธิภาพของ TPOs ในผู้ป่วยโรคตับได้รับการพิสูจน์ยืนยันรวมถึงความปลอดภัย ก็มีแนวโน้มที่ยาจะทำมาใช้ในการรักษาโรคตับแข็งในระหว่างการทำหัตถการที่มีการลุกล้ำหรือระหว่างการผ่าตัด ในระหว่างมีเลือดออกหรือเมื่อได้รับยาที่กดการทำงานของไขกระดูก เช่น  interferon-alpha

Ref: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11110614

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น