วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

1,727 Sella turcica mass

หญิง 50 ปี ปวดศรีษะ 5 วัน (วันแรกมีคลื่นใส้อาเจียน) มองเห็นภาพซ้อน มีหนังตาขวาตกเล็กน้อย รูม่านตา 3 มม. ตอบสนองต่อแสงดีทั้งสองตา ไม่มีกล้ามเนื้อกลอกตาอ่อนแรง ไม่มีคอแข็ง ไม่มีปากเบี้ยว ไม่มีแขนขาอ่อนแรง ไม่มีไข้ ไม่มีประวัติบาดเจ็บศรีษะ รอยโรคที่เห็นจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คิดถึงอะไร?อธิบายลักษณะอาการของผู้ป่วยได้หรือไม่อย่างไรครับ?พบมี hyperdense mass ใน sella turcica ซึ่งเป็นที่อยู่ของต่อมใส้สมอง (pituitary gland) ซึ่งอาจเป็นก้อนเนื้องอกต่อมใต้สมอง (pituitary tumor) เป็นเนื้องอกของต่อมใต้สมองส่วนหน้าอาจแบ่งตามขนาดกล่าวคือถ้าขนาดเล็กกว่า1 เซนติเมตรเรียกว่า microadenoma ถ้าขนาดใหญ่กว่า 1 เซนติเมตรเรียกว่า macroadenoma นอกจากนี้อาจแบ่งตามการผลิตฮอร์โมนคือ เนื้องอกที่ผลิตฮอร์โมนเรียก functional หรือsecreting pituitary tumor ส่วนเนื้องอกที่ไม่ผลิตฮอร์โมนเรียก nonsecretory pituitary tumor
ลักษณะทางคลินิก ส่วนมากมาด้วยอาการของฮอร์โมนที่ผิดปกติ อาการทางสายตาเนื่องจากประสาทตาถูกกด ซึ่งมักพบลานสายตาผิดปกติแบบเสียด้านข้างทั้งสองตา bitemporal hemianopia และการมองเห็นแย่ลงอาจถึงตาบอดได้ และอาจมีหนังตาตกได้ด้วยเนื่องจากการกดการทำงานของเส้นประสาทที่ 3 oculomotor nerve ก้อนเนื้องอกขนาดใหญ่อาจมาด้วยอาการปวดศีรษะ อาการชักพบได้น้อย อาจมาด้วยอาการเลือดออกในเนื้องอกหรือที่เรียกว่า pituitary apoplexy ซึ่งมีอาการปวดศีรษะทันที และการมองเห็นแย่ลงทันทีอาจมีการกลอกตาผิดปกติและซึม สับสน ในรายที่ก้อนมีขนาดใหญ่อาจทำให้มีน้ำในสมองรั่วออกทางจมูกได้หรือ CSF rhinorrhea และอาจมาด้วยอาการของขาดฮอร์โมน (panpituitarism) จากการกดของเนื้องอกขนาดใหญ่ได้

Ref: http://www.thaiepilepsy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=104:pituitary-tumor&catid=42:tumor&Itemid=56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น