วันเสาร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2557

2,924 การใช้ยาแอสไพรินขนาดต่ำในการป้องกันการเกิดครรภ์เป็นพิษ

ในปี 1996 U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) สรุปว่าหลักฐานยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนหรือคัดค้านการให้ยายาแอสไพรินแบบ routine เพื่อป้องกันภาวะครรภ์เป็นพิษ ตั้งแต่นั้นมาจึงได้มีการวิเคราะห์ (AHRQ [US]; เมษายน 2014 [แจ้ง 14-05207-EF-1]) จากข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดและได้ออกแนวทางใหม่
โดยมีคำแนะนำดังนี้
-ในผู้หญิงที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดครรภ์เป็นพิษยาแอสไพรินขนาดต่ำจะช่วยลดโอกาสในการเกิดครรภ์เป็นพิษ, การคลอดก่อนกำหนด, และการจำกัดการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์
-โดยจะถือว่ามีความเสี่ยงสูงถ้ามีภาวะครรภ์เป็นพิษในการตั้งครรภ์ครั้งก่อน, ตั้งครรภ์มาหลายครั้งแล้ว, หรือมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, หรือโรคไตวายเรื้อรัง; หรือถ้ามีปัจจัยเสี่ยงปานกลางหลายๆ ปัจจัย (เช่นโรคอ้วน, ครรภ์แรก, มีภาวะไม่พึงประสงค์จากการตั้งครรภ์ครั้งก่อน, ชนผิวดำอายุที่อายุมากกว่า 35 ปี)
-ยาแอสไพรินขนาดต่ำ หมายถึงขนาด 60 ถึง 150 มิลลิกรัมต่อวัน
-แอสไพรินควรจะเริ่มต้นหลังจากการตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์

Ref: http://www.jwatch.org/na35674/2014/09/18/low-dose-aspirin-and-preeclampsia-prevention

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น