วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

2,910 กลไกการเกิดน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด (pleural effusion) แบบต่างๆ

น้ำในเยื่อหุ้มปอดเกิดจากการที่มีน้ำเข้าไปในช่องเยื่อหุ้มปอดมากกว่าการระบายออก โดยมีกลไกต่างๆ ได้แก่

1. มีการเพิ่มขึ้นแรงดันของหลอดเลือดฝอยในปอด (increased pulmonary capillary pressure) เช่น heart failure
2. การซึมผ่าน (permeability) เช่น pneumonia
3. การลดลงของแรงดันในช่องเยื่อหุ้มปอด (decreased intrapleural pressure) เช่น atelectasis
4. การลดลงของแรงดึงดูดน้ำไว้ภายในหลอดเลือด (decreased plasma oncotic pressure) เช่น hypoalbuminemia
5. มีการเพิ่มขึ้นของการซึมผ่านเยื่อหุ้มปอดและการอุดกั้นของการไหลของน้ำเหลือง (increased pleural membrane permeability and obstructed lymphatic flow) เช่น pleural malignancy หรือ infection
6. ความผิดปกติของกระบังลม (diaphragmatic defects) เช่น hepatic hydrothorax
7. การแตกรั่วของท่อทางเดินน้ำเหลือง (thoracic duct rupture) เช่น chylothorax

Ref: http://www.aafp.org/afp/2006/0401/p1211.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น