วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2557

2,926 แนวทางคำแนะนำการรักษาภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แบบไม่ผ่าตัด

Urinary incontinence: guidelines for nonsurgical management 

ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (urinary incontinence, UI) เป็นภาวะที่พบได้บ่อย โดย stress UI เป็นผมมาจากการเพิ่มขึ้นของความดันในช่องท้อง เช่นจากการหัวเราะ, ไอ, จาม, การยกของหนัก ส่วน urgency UI คือการมีปัสสาวะออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจและไม่สามารถควบคุมได้ ในผู้หญิงบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอายุมากขึ้น ความแตกต่างระหว่างทั้งสองสภาวะอาจจะไม่สามารถแยกได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะถ้าผู้ป่วยไม่ได้เล่าอาการให้แพทย์ฟัง
แนวทางคำแนะนำ
-สำหรับ stress UI การทำ pelvic floor muscle training (อาจจะโดยความช่วยเหลือจากนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญเฉพาะ) เป็นสิ่งที่แนะนำ ส่วนการรักษาด้วยยาไม่แนะนำ
-สำหรับ urgency UI การทำ bladder training เป็นสิ่งที่แนะนำ ถ้าการทำ bladder training ไม่สำเร็จ แนะนำการรักษาด้วยยา
-ในกรณีที่มีทั้งสองสภาวะร่วมกัน (stress and urgency UI) แนะนำทั้งการทำ pelvic floor muscle training และ bladder training
-สำหรับผู้หญิงที่อ้วนที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ การลดน้ำหนักและการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่แนะนำ

Ref: http://www.jwatch.org/na35728/2014/09/15/urinary-incontinence-guidelines-nonsurgical-management

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น