วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

2,913 ว่าด้วยเรื่องการหายใจแบบ air hunger

การหายใจใกล้สิ้นใจ หรือหายใจพะงาบ ๆ (air hunger) คือการหายใจช้าๆ และลึก โดยขณะที่หายใจเข้าศรีษะและหน้าอกจะผงกเงยขึ้น ตาเหลือกขึ้นข้างบน คล้ายกับว่าต้องใช้กำลังอย่างมากในการหายใจเข้าหน้าบิดเบี้ยว ริมฝีปาก เล็บมือ เล็บเท้าเขียว ปากแสยะอ้าเพราะการดึงของกล้ามเนื้อคอและมุม
ปาก คนไข้มักจะมีอาการแสดงอื่น ๆ ของคนไข้ใกล้เสียชีวิตร่วมด้วย เช่น ไม่รู้สึกตัว มือเท้าเย็นซีด เหงื่อแตก ชีพจรเบาเร็วหรือคลำไม่ค่อยได้ เป็นต้น
การหายใจแบบนี้ เข้าใจว่าเกิดจากสมองส่วนต่าง ๆ ขาดเลือด และ/หรือขาดออกซิเจนจากภาวะใกล้เสียชีวิตนั่นเอง โดยเกิดมีเกิดมีภาวะ hypoxia หรือ hypercapnia อันเกี่ยวเนื่องกับ chemoreceptors ในสมอง
แต่ในบางอ้างอิงคำว่า air hunger อาจจะหมายถึงอาหารเหนื่อยที่เที่ยบได้กับคำว่า dyspnea, shorness of breath ทั่วๆ ไป หรือการที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจ โดยที่ผู้ป่วยพยายามหายใจทั้งทางจมูกและปากอย่างรุนแรง การขาดอากาศ, การหายใจอย่างมาก

Ref:การประเมนระบบหายใจ ดร. ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
http://www.doctor.or.th/article/detail/6565
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=kitpooh22&month=20-12-2012&group=28&gblog=15
http://student.mahidol.ac.th/~u4809160/resp.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/อาการหายใจลำบาก
http://dict.longdo.com/search/Air%20Hunger
http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/air+hunger
http://bja.oxfordjournals.org/content/106/4/463.full

2 ความคิดเห็น: