วันศุกร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557

2,911 เกณฑ์การวินิจฉัยประสาทไขสันหลังอักเสบ (transverse myelitis)

-ระบบประสาทการรับรู้-สั่งการ และระบบประสาทอัตโนมัติของไขสันหลังมีความผิดปกติโดยเป็นสองข้าง (แต่ไม่จำต้องสมมาตร)
-สามารถบอกระดับของไขสันหลังที่มีการสูญเสียการรับความรู้สึกได้
-การดำเนินสู่ช่วงอาการที่แย่ที่สุด (nadir) อยู่ระหว่าง 4 ชม.-21 วัน หลังจากเริ่มมีอาการ
-พบลักษณะของการอักเสบของไขสันหลัง: มีการเพิ่มขึ้นของเซลหรือการเพิ่มขึ้นของค่าดัชนี IgG (IgG index) หรือ MRI พบมีการเพิ่มของระดับ gadolinium (gadolinium enhancing) ในไขสันหลัง
-ตัดสาเหตุอื่นๆ ได้แก่การกดทับไขสันหลัง, ภาวะภายหลังได้รับรังสี, การมีเนื้องอก, และสาเหตุจากหลอดเลือด

หมายเหตุ
-IgG index คือ (CSF IgG /serum IgG)/(CSF albumin /serum albumin)

Ref: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1001112

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น