วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

2,906 Magnesium sulfate for acute asthma in adults: a systematic literature review

แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4) ได้รับการพิจารณาเป็นยาที่ใช้รักษาเสริมสำหรับโรคหอบหืดกำเริบอย่างรุนแรงและเป็นอันตรายถึงชีวิต จากการทบทวนวรรณกรรมโดยการใช้ MEDLINE, EMBASE, Cochrane Libraly และ Google Scholar เพื่อที่จะสรุปสถานะปัจจุบันของความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยแมกนีเซียมในโรคหอบหืดกำเริบเฉียบพลันของผู้ใหญ่ ทั้งหมด 16 การศึกษา และการวิเคราะห์ meta-analyses 4 การศึกษา
ผลการศึกษาพบว่า การให้ MgSO4 ทางหลอดเลือดดำเป็นประโยชน์ในอาการกำเริบรุนแรง แต่หลักฐานของการให้แมกนีเซียมในรูปแบบ nebulized ยังไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามการทดลองขนาดใหญ่กว่ามีความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยืนยันประสิทธิภาพเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัย, ความเสี่ยงของการเป็นพิษที่สำคัญที่ดูเหมือนจะต่ำมากในปริมาณปกติที่อธิบายไว้ในวรรณกรรม นอกจากนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจ 4 การศึกษาเพื่อการตรวจสอบช่องว่างระหว่างความรู้และการปฏิบัติ และปัญหาอุปสรรคในการใช้ MgSO4 ที่แผนกฉุกเฉิน
การทบทวนวรรณกรรมนี้สรุปหลักฐานที่ทันสมัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ MgSO4 ในโรคหอบหืดเฉียบพลัน ซึ่งเราคาดว่าจะมีการศึกษาเพิ่มเติมในการหาหลักฐานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3269605/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น