วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557

2,891 การประมวลองค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
โดยการสนับสนุนงบประมาณจากอวค์การอนามัยโรคลิ้งค์ http://e-library.aidsstithai.org/books/view/31

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น