วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

2,916 การแบ่งชนิดของโรคหนังแข็ง (systemic sclerosis)

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
1. Localized cutaneous sclerosis: กลุ่มที่มีผิวหนังแข็งเฉพาะที่ เช่น morphea, linear scleroderma,  หรือ En coup de sabre
2. Systemic cutaneous sclerosis หรือ systemic sclerosis (SSc): กลุ่มที่มีผิวหนังแข็งเป็นบริเวณกว้างและมีอาการในระบบอื่นร่วมด้วย
   ในกลุ่ม SSc แบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย ตามความรุนแรงของโรค ได้แก่
  -Limited cutaneous systemic sclerosis (LSSc) จะมีผิวหนังบริเวณมือ เท้าและแขนขา cutaneous systemic sclerosis (LSSc)แต่ไม่สูงกว่าระดับศอก อาจพบผิวหนังแข็งบริเวณใบหน้าและคอได้ แต่ผิวหนังบริเวณลำตัวจะเป็นปกติจัดอยู่ในกลุ่มที่ไม่รุนแรง ไม่คอยพบพยาธิสภาพของอวัยวะภายใน ก่อนหน้านี้อาจเรียก CREST syndrome (calcinosis of the digits, Raynaud's phenomenon,
esophageal dysmotility, sclerodactyly, and telangiectasias)
  -Diffuse cutaneous systemic sclerosis (DSSc) จะพบผิวหนังตึงแข็งเป็นบริเวณกว้าง จะตึงแข็งสูงกว่าระดับศอกขึ้นมาถึใบหน้า คอ รวมทั้งส่วนของลำตัว จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรง มักพบร่วมกับพยาธิสภาพของอวัยวะภายใน
   -บางอ้างอิงจะแบ่งเพิม systemic sclerosis sine scleroderma (ssSSc) โดยจะพบมีเฉพาะอวัยวะภายในที่เกิดพังผืด (fibrosis) โดยไม่มีผิวหนังตึงแข็ง

Ref: สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
http://www.clevelandclinicmeded.com/medicalpubs/diseasemanagement/rheumatology/systemic-sclerosis/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น