วันเสาร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2557

2,899 ข้อควรทราบเรื่องการใช้ epinephrine (adrenaline) ใน anaphylaxis

Epinephrine (adrenaline) เป็นยาที่เลือกใช้เป็นตัวแรกในการรักษาผู้ป่วยซึ่งเกิดปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลัน (anaphylaxis) กลไลในการรักษาคือการมีฤทธิ์กระตุ้นตัวรับ alpha 1 adrenergic ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นจากการหดตัวของหลอดเลือดแดงเล็กๆ (arteriole) และ precapillary sphincters ของอวัยวะต่างๆ โดยทั่วร่างกาย ส่วนผลของ beta1 จะเพิ่มอัตราการบีบตัวและความแรงของการบีบตัวหัวใจ ส่วนผลของ beta2 จะเกิดการขยายตัวของกล้ามเนื้อรอบหลอดลมทำให้หลอดลมขยายตัว ลดการอุดกั้นของหลอดลมและลดการบวมของเยื่อบุหลอดลม ลดการหลั่ง histamine, tryptase, และสารสื่อกลางการอักเสบอื่นๆ จากมาสเซลล์และเบโซฟิลล์ โดยมีข้อมูลหลักฐานของประโยชน์จากการใช้ epinephrine มากกว่า H1-antihistamines, H2-antihistamines, หรือ glucocorticoids ในการรักษาภาวะฉุกเฉินช่วงแรกของ anaphylaxis
การได้รับยาช้ามีแนวโน้มของความสัมพันธ์กับการเสียชีวิต ขนาดยาที่ให้คือ 0.01 มก/กก ในขนาดที่เจือจาง 1 : 1000 (ซึ่งคือขนาดที่บรรจุมาใน ampule ที่ใช้กันทั่วไป) สามารถให้ยาได้ขนาดสูงสุดไม่เกิน 0.5 มก. ในผู้ใหญ่ โดยการฉีดเช้ากล้ามเนื้อตรงบริเวณกึ่งกลางต้นขาด้านนอก หากไม่ตอบสนองต่อการรักษาสามารถให้ซ้ำได้ภายใน 5-15 นาที หากต้องให้ทางหลอดเลือดดำในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาให้เจือจางเป็น 1: 10,000 - 1: 100,000 หรือปริมาณยา 0.01-0.1 มก./ดล. และต้องมีการใช้เครื่องมือในการติดตามสัญญาณชีพและคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพราะการให้ทางหลอดเลือดดำ มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียง เช่นหัวใจเต้นผิดจังหวะ กล้ามเนื้อหัวใจตาย ส่วนการให้ยาโดยไม่เจือจางจะทำในกรณีการช่วยฟื้นคืนชีพเท่านั้น ส่วนการฉีดใต้ผิวหนังจะทำให้เกิดการดูดซึมได้ช้าไม่เหมาะในการรักษาภาวะนี้

Ref: หนังสือภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ โดยราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
http://www.medscape.com/viewarticle/726456 

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ4/8/58 20:31

    ขอบคุณมากค่ะ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับยา มีอาการแพ้แบบเฉียบพลัน เลยอยากจะซื้อติดตัวไว้ค่ะ

    ตอบลบ