วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557

2,909 Ectopic fat in insulin resistance, dyslipidemia, and cardiometabolic disease

Review article
N Engl J Med   September 18, 2014

ขณะนี้เบาหวานชนิดที่ 2 ส่งผลกระทบมากกว่าหนึ่งในสามของประชากรพันล้านคน (แต่ทั่วโลกมีประชากรมากกว่าเจ็ดพันล้านคน) และเป็นสาเหตุสำคัญของโรคไตวายระยะสุดท้าย, การถูกตัดขา, และตาบอดในผู้ใหญ่ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพในแต่ละปีทั่วโลกมากกว่าครึ่งล้านล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ความชุกทั่วโลกของโรคเบาหวานชนิดที่ 2 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 75% ในช่วงอีกสองทศวรรษ โดยมีการเพิ่มขึ้นมากที่สุดที่ในเอเชียและอนุทวีปอินเดีย
แม้ว่าในท้ายที่สุดการทำงานที่ลดลงของเบต้าเซลล์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนที่ระดับน้ำตาลในเลือดปกติไปสู่การมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ความต้านทานต่ออินซูลินถือว่าเป็นสิ่งที่มีขึ้นก่อนความผิดปกติของเบต้าเซลล์และมีบทบาทสำคัญในการทำให้เกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2 โดยหลังจากการบริโภคคาร์โบไฮเดรตแล้วกลูโคสจะเข้าไปอยู่ในกล้ามเนื้อและตับในรูปของไกลโคเจน และการเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่ออินซูลินในอวัยวะเหล่านี้ส่งผลให้เกิดน้ำตาลในเลือดสูงขณะอดอาหารและภายหลังรับประทานอาหาร
ในการทบทวนนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาล่าสุดโดยการใช้ magnetic resonance spectroscopy (MRS) เพื่อดูการสะสมไขมันซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งผิดปกติ (ectopic lipid accumulation) ในพยาธิกำเนิดของภาวะดื้อต่ออินซูลินในกล้ามเนื้อและตับ และได้อธิบายบทบาทของกล้ามเนื้อที่มีความเฉพาะในการดื้อต่ออินซูลิน (muscle-specific insulin resistance) ในการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของการสร้างไขมัน (lipogenesis) ที่ตับ, โรคไขมันสะสมตับที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มแอลกอฮอล์ (nonalcoholic fatty liver disease) และเส้นเลือดแข็งจากภาวะไขมันผิดปกติ (atherogenic dyslipidemia) จากนั้นเป็นการนำเสนอการเชื่อมโยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขบวนการอักเสบและแม๊คโครเฟจย์ที่ก่อให้เกิดการสลายไขมัน (macrophage-induced lipolysis) เกิดการดำเนินการสะสมไขมันซึ่งเกิดขึ้นในตำแหน่งผิดปกติทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินความทนทานต่อน้ำตาลบกพร่องและโรคเบาหวานชนิดที่ 2
เนื้อหาโดยละเอียดประกอบด้วย
-Glucose–Fatty-Acid Cycle Hypothesis of Insulin Resistance in Muscle
-Molecular Mechanisms of Insulin Resistance in Muscle and the Liver
-Dissociation of Obesity from Insulin Resistance in Muscle and the Liver
-Role of Mitochondrial Dysfunction in Ectopic Lipid Accumulation
-Genetic Alterations Promoting Ectopic Lipid Accumulation in the Liver
-Reversal of Insulin Resistance and Diabetes by Reduction of Ectopic Fat
-Skeletal-Muscle Insulin Resistance in the Pathogenesis of Dyslipidemia and Nonalcoholic Fatty Liver Disease
-Macrophage-Induced Lipolysis and the Potential Link between Inflammation and Fasting Hyperglycemia
-Potential Treatments for Ectopic Lipid Accumulation and Insulin Resistance
-Source Information

อ้างอิงและอ่านต่อโดยละเอียด http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra1011035

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น